www.eprace.edu.pl » starozytny-egipt » Wierzenia grobowe

Wierzenia grobowe

Zajmując się tematyką pogrzebu w starożytnym Egipcie i sposobem, w jaki mieszkańcy tej krainy postępowali ze swymi zmarłymi nie sposób nie zacząć od podstaw – wierzeń, związanych z koncepcją istoty ludzkiej oraz stosunkiem człowieka starożytnego Egiptu do życia i śmierci. Omawiając kulturę, której system religijny nierozerwalnie łączył się potrzebą zapewnienia sobie godnego bytowania po śmierci, należy na początek zająć się przyczyną, dla której starożytni Egipcjanie opracowali bogate i unikalne praktyki grobowe – a więc systemem wierzeń, związanych ze śmiercią i życiem pośmiertnym.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Koncepcja istoty ludzkiej


Mit o Ozyrysie


Bóstwa grobowe


Zaświaty – droga Egipcjanina do raju


Sąd Ozyrysa


Egipska wizja raju


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.