www.eprace.edu.pl » starozytny-egipt » Podsumowanie

Podsumowanie

W pracy dokonano ogólnej charakterystyki trzech najważniejszych przejawów kultury starożytnego Egiptu związanych ze śmiercią, pogrzebem i eschatologią w okresach kiedy kraj faraonów przeżywał swój rozwój i największy rozkwit. Przedstawienie w pracy podstawowych wierzeń związanych z koncepcją istoty ludzkiej, życiem pośmiertnym i panteonem towarzyszących temu bóstw pozwala zrozumieć naturę staroegipskiej religii. Oczywiście poświęcony jej rozdział drugi pracy nie wyczerpuje w pełni tematu, któremu poświęcono wiele opracowań egiptologów. Podczas gdy świadomości Europejczyków funkcjonuje powszechnie zaledwie kilka, wyrwanych z kontekstu mitów starożytnego Egiptu, krótkie przedstawienie w rozdziale drugim zarysu staroegipskiej eschatologii pozwala zauważyć, jak bogaty jest świat wierzeń starożytnego Egiptu, o którym traktuje bogata literatura tematu.

Adekwatnie do wierzeń starożytni Egipcjanie rozbudowali swoje praktyki sepulkralne. Dla mieszkańców kraju nad Nilem śmierć i przygotowania do niej stały się częścią życia. Zapoznający się ze zwyczajami tej starożytnej kultury człowiek współczesny zainteresuje się z pewnością kontrastem, jakim są one do zwyczajów dzisiejszego świata Zachodu, gdzie zjawisko śmierci jako nieuniknionego zjawiska w życiu każdego człowieka wypierane jest na margines ludzkiej świadomości. Poświęcony praktykom sepulkralnym rozdział trzeci poprzez syntezę wiedzy zawartej w dostępnych na polskim rynku opracowań naukowych pozwolił przedstawić w zwięzły i systematyczny sposób podstawowe informacje na temat tradycji grobowych starożytnego Egiptu.

Zdecydowanie najbardziej znanymi pozostałościami po cywilizacji, która trwała tysiąclecia są jej monumentalne konstrukcje – piramidy. Te olbrzymie budowle to zaledwie ułamek dokonań architektonicznych starożytnych Egipcjan, którzy chowali w nich swoich władców, dla większości obywateli stawiając skromniejsze, lecz równie interesujące w swym zamyśle grobowce. W rozdziale czwartym skoncentrowano się na przedstawieniu podstawowych informacji o egipskiej architektury grobowej – od grobów zwyczajnych mieszkańców tej starożytnej cywilizacji, do wspomnianych, będących symbolem Egiptu piramid. Z uwagi na charakter pracy ograniczono się do podstawowych informacji i najważniejszych zdaniem autora pozostałości staroegipskiej architektury sepulkralnej. Zrealizowano jednak cel, jakim była pewnego rodzaju synteza informacji zawartej w specjalistycznej literaturze tematu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.