www.eprace.edu.pl » starozytny-egipt » Bibliografia

Bibliografia

Źrodła:

 1. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa, 1954/1959

 2. Diodor Sycylijski, Bibliotheke historike, tłum. C.H. Oldfather, Harvard University Press, Cambridge, 1933

 3. Opowiadania egipskie, tłum. Tadeusz Andrzejewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958

 4. Teksty piramid z piramidy Unisa, tłum. Andrzej Sarwa, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz, 2009


Opracowania:

 1. Andrzejewski Tadeusz, Starożytny Egipt, Wydawnictwo "Czytelnik", Warszawa 1952

 2. Andrzejewski Tadeusz, Dusze boga Re, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967

 3. Bard Kathryn A. Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, Routlege, Londyn 1999

 4. Černý Jaroslav, Religia starożytnych Egipcjan, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974

 5. Edwards I.E.S., Piramidy Egiptu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995

 6. Fakhry Ahmed , Piramidy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965

 7. Grimal Nicolas, Dzieje starożytnego Egiptu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004

 8. Ikram Salima, Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2004

 9. Lelgemann Dieter, Recovery of the Ancient System of Foot/Cubit/Stadion – Length Units, Technical University of Berlin Institute of Geodesy and Geoinformatics, publikacja internetowa, 2004

 10. Lipińska Jadwiga, Sztuka Egipska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

 11. Lipińska Jadwiga, Maciniak Marek, Mitologia starożytnego Egiptu, Wydawnictwa artystyczne i filmowe, Warszawa 1986

 12. Michałowski Kazimierz, Nie tylko piramidy... Sztuka dawnego Egiptu, Wiedza Powszechnia, Warszawa 1966

 13. Molenda Jarosław, Mumie fenomen kultur, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, Międzyzdroje – Kraków 2006

 14. Montet Pierre, Życie codzienne w Egipcie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964

 15. Schlögl Hermann, Starożytny Egipt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 16. Morenz Siegfried – Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972

 17. Myśliwiec Karol, Pan obydwu krajów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993

 18. Niwiński Andrzej, Mity i symbole starożytnego Egiptu, Wydawnictwo „Pro-egipt” Warszawa, 1992

 19. Owusu Heike, Symbole Egiptu, Wydawnictwo „Kos”, Katowice 2002

 20. Rachet Guy – Słownik cywilizacji egipskiej, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice, 2006

 21. Starożytny Egipt, praca zbiorowa pod red. Albertyny Szczudłowskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978


Czasopisma:

 1. Starożytne Cywilizacje, numer 1, praca zbiorowa pod red. Bogusława Zagórskiego, Polskie Media Amer.Com SA, Poznań 2000

 2. Starożytne Cywilizacje, numer 4, praca zbiorowa pod red. Januarego Nowińskiego, Polskie Media Amer.Com SA, Poznań 2000

 3. Starożytne Cywilizacje, numer 15, praca zbiorowa pod red. Janusza Nowińskiego, Polskie Media Amer.Com SA, Poznań 2001

 4. Starożytne Cywilizacje, numer 47, praca zbiorowa pod red. Macieja Witkowskiego, Polskie Media Amer.Com SA, Poznań 2003

 5. Starożytne Cywilizacje, numer 57, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Leligdowicza, Polskie Media Amer.Com SA, Poznań 2004

 6. Starożytne Cywilizacje, numer 68, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Leligdowicza, Polskie Media Amer.Com SA, Poznań 2005


Strony internetowe:

 1. World Museum – sztuka starożytnego Egiptu http://www.historiasztuki.com.pl/11_STAR_EGIPT_LID.html – Maj 2011

 2. OsirisNet - QBBAT EL HAWA The Tombs of Asswan Nomarchs http://www.osirisnet.net/tombes/assouan/khoui_herkouf/e_khoui_herkouf.htm – Maj 2011

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.